top

Miljø

Vi er i en unik position,
når bæredygtige løsninger skal findes

Vi forstår kvalitet som summen af de egenskaber ved produkt, leverance og dokumentation, der til enhver tid medvirker til at tilfredsstille kundens behov

Generelle kvalitetsmålsætninger

Bogense Plast skal producere og levere produkter og ydelser på et kvalitetsniveau, der tilfredsstiller kundernes krav og forventninger indenfor vort kompetence -område.

Bogense Plast skal fremstå som en attraktiv og troværdig samarbejds- og sparingspartner.

Bogense Plast skal præstere et acceptabelt økonomisk afkast.

Bogense Plast skal opretholde en organisation, i hvilken såvel de menneskelige ressourcer som den faglige kompetence trives og udvikles.

Bogense Plast vil efterleve myndighedskrav, herunder miljø- og sikkerhedskrav.

Kvalitetspolitikker

Kunderne

Kunderne er Bogense Plast 's vigtigste succes-factor og baggrund for virksomhedens eksistens. Deres behov og forventninger skal omsættes til entydige informationer og specifikationer, der sikrer, at vi kontinuerligt tilpasser vores teknologier og ydelser, så vi altid kan levere i henhold til indgåede aftaler og forventninger.

Organisationen

Organisationen skal gennem kommunikation, information, uddannelse og træning sættes i stand til at deltage i den forandring, vores organisation konstant må gennemgå for at tilpasse sig udviklingen hos os selv, hos vores kunder og i omverdenen.

Kvalitetsledelsen

Kvalitetsledelsen skal gennemføres med fokus på forebyggende aktiviteter, og rettidige korrigerende handlinger. Vi skal sikre, at vi kontinuerligt forbedrer såvel systemer som processer, teknologier og ydelser.

Medarbejderne

Medarbejderne er Bogense Plast 's vigtigste ressource til opfyldelse af såvel kundernes krav og forventninger som til realisering af virksomhedens mål.

Dokumentation

Dokumentation af kvalitet skal ske ved anvendelse af objektive metoder, der er anerkendt hos vores kunder.

Certificering

Arbejdstilsynet Smiley

Bureau Veritas

Operation Clean Sweep

UL-recognition

Skærpede krav fra eksportkunder til certifikater på de råvarer, Bogense Plast anvender i sine produkter, samt ønsket om dokumentation på, at anvendte råvarer er som aftalt i specifikationer, har dannet baggrund for vores beslutning om at samarbejde med en internationalt anerkendt organisation, UNDERWRITERS LABORATORIES (UL).

Bogense Plast er efter godkendt auditering nu omfattet af UL’s sporbarhedssystem, som er nærmere beskrevet i standarden for polymermateriale (Fabricatet Parts, UL 746D). Bogense Plast har således et system, der sikre en sporbar dokumentation af anvendt råvarer. Emballager, som indeholder produkter omfattet af UL’s godkendelser vil blive mærket hvis kunden måtte ønske det.

En fremtid med en grøn dagsorden

Bæredygtig produktion

Bogense Plast ønsker at sikre fremtidige generationer bedre muligheder end vi selv har haft. Derfor har miljøhensyn altid haft en høj prioritet i samtlige af vores forretningsfaser. Vi tænker miljø, når vi udvikler, producerer og distribuerer. Plast er et af de mest miljøvenlige materialer, når de fremstilles, bruges og genanvendes korrekt.

Miljø i produktudviklingen

Sådan tænker vi miljø ind i produktudviklingen: 

  • Hvilket materiale er bedst egnet til det færdige produkt og dets anvendelse? 
  • Hvordan skaber vi mulighed for genanvendelse af produkt, indløb og spild? 
  • Hvordan sparer vi materiale og energi gennem hele processen ved optimal formgivning og procesvalg?

Miljø i plastproduktion

Sådan tænker vi miljø ind i produktionen:

  • Vi skal løbende reducere energiforbruget. Frekvensomformere har allerede nedbragt forbruget med 30-40% 
  • Vi vælger altid energibevidst ved indkøb af maskiner og udstyr. 
  • Vi gennemgår løbende produktionsprocesserne med fokus på energi- og materialebesparelse. 
  • Vi har forsynet vores køleanlæg med varmegenvinding. 
  • Vi har konstant fokus på reduktion og genanvendelse af al spild. Fx kan vi ved hjælp af integrerede kværne, genanvende de indløb direkte i processen.

dansk / english