top

Sprøjtestøbeprocessen

Sprøjtestøbning af
avancerede plastkomponenter

På Bogense Plast as sprøjtestøber vi tekniske plastemner, dvs. emner med skrappe krav til kvalitet og dimensioner, i avancerede materialer.

Sprøjtestøbning af plast er en periodisk proces, hvor en given masse af plastråvarer plastificeres, homogeniseres og smeltes ved opvarmning og mekanisk bearbejdning.

Den smeltede masse indsprøjtes i et værktøj, som er opspændt i en sprøjtestøbemaskine.

Værktøjet, der benævnes et form- eller sprøjtestøbeværktøj, har en eller flere kaviteter, dvs. formhulrum med samme geometri som det eller de emner, der skal produceres.

Værktøjet tempereres til en temperatur, der er lavere end materialets formbestandighedstemperatur. Det medfører, at den i værktøjet indsprøjtede smelte størkner med den kontur, som kaviteten danner.

Størkningen indledes under indsprøjtningen fra kavitetens vægge og fortsætter mod emnets midte. Den indsprøjtede masse holdes under tryk, indtil indløbet er størknet, for at undgå en tilbagestrømning af smelten. Trykket skal samtidig sikre, at der sker en efterfyldning af kaviteten for at kompensere for det volumensvind, der fremkommer under smeltens afkøling. Emnet afkøles, indtil det er så formstabilt, at det manuelt eller automatisk kan fjernes fra værktøjet.

Fremstillingstiden vil være bestemmende for emnets kvalitet og afhænger især af materialet og af emnets godstykkelse. Den varer fra mindre end et sekund og op til flere minutter.

Det kan virke simpelt at fremstille emner vha. sprøjtestøbning, men der skal ofte bruges mange timer, fra emnet er på tegnebordet, til en egentlig produktion.

På Bogense Plast as sprøjtestøber vi tekniske plastemner, dvs. emner med skrappe krav til kvalitet og dimensioner, i avancerede materialer.

Processen

Processen starter i vores Tekniske afdeling hvor projektlederen i samarbejde med kunden og den valgte værktøjsmager konstruerer et sprøjtestøbeværktøj til produktion af det af kunden designede emne. Se nærmere beskrivelse under Produktudvikling og værktøjsfremstilling.Herefter indkøres værktøjet på sprøjtestøbemaskinen i produktionen af specielt uddannede indkørere inden produktet frigives til produktion. Se nærmere beskrivelse af vores produktion på hjemmesiden under Plastproduktion.

Bogense Plast as leverer bl.a. plastprodukter til følgende virksomheder.

dansk / english