top

Miljø

Vi er i en unik position,
når bæredygtige løsninger skal findes

En fremtid med en grøn dagsorden

Bæredygtig produktion

Bogense Plast ønsker at sikre fremtidige generationer bedre muligheder end vi selv har haft. Derfor har miljøhensyn altid haft en høj prioritet i samtlige af vores forretningsfaser. Vi tænker miljø, når vi udvikler, producerer og distribuerer. Plast er et af de mest miljøvenlige materialer, når de fremstilles, bruges og genanvendes korrekt.

Miljø i produktudviklingen

Sådan tænker vi miljø ind i produktudviklingen: 

  • Hvilket materiale er bedst egnet til det færdige produkt og dets anvendelse? 
  • Hvordan skaber vi mulighed for genanvendelse af produkt, indløb og spild? 
  • Hvordan sparer vi materiale og energi gennem hele processen ved optimal formgivning og procesvalg?

Miljø i plastproduktion

Sådan tænker vi miljø ind i produktionen:

  • Vi reducerer løbende vores energiforbrug og sikre dermed et minimalt CO2 -aftryk.
  • Vi investerer i gennemprøvede og energioptimale teknologier som elektriske og servo-hydrauliske maskiner, frekvensregulerede tekniske installationer og genindvinding af overskudsvarme fra processerne.
  • Vi gennemgår løbende produktionsprocesserne med fokus på energi – og materialebesparelse.
  • Vi planlægger vores drift og designer fabrikkens infrastruktur med henblik på optimering af energiforbrug på intern transport.
  • Vi håndterer vores produktionsspild differentieret, og sikrer at restaffald opsamles og behandles uden påvirkning af miljøet.

dansk / english