top

Plastproduktion

Der produceres
døgnet rundt, hele året

Maskinerne betjenes af vores erfarne og velkvalificerede medarbejdere, som løbende videreuddannes, så vi kan garantere et højt fagligt niveau og konstant optimering og forbedring af driften.

Faciliteter

Det 3500 m2 store produktionsareal i moderne faciliteter som blev etableret og taget i brug i 2002 er virksomhedens kerne.

Maskiner

Produktionsarealet rummer i dag 50 mikroprocessor styrede DEMAG maskiner. DEMAG er kendetegnet ved nyeste gennemprøvede teknologi, høj præcision og driftssikkerhed.

Materialetilførsel

Materialetilførslen sker gennem rør fra centralt tørre- og transportanlæg, så manuelle løft og transport reduceres.

Automatisering

Maskinerne er udstyret med avancerede robotter og pakkeautomater, der sørger for automatisk udtagning og viderebehandling. Det betyder, at vi kan udføre udtagning, efterbearbejdning og pakning uden menneskehænder.

Medarbejderne

Maskinerne betjenes af vores erfarne og velkvalificerede medarbejdere, som løbende videreuddannes, så vi kan garantere et højt fagligt niveau og konstant optimering og forbedring af driften.

Produktionsstyring

Plastproduktion planlægges og styres via BARCO MES SYSTEM. Planlægningen sker i et visuelt planboard som automatisk udveksler data med vores MPSystem og er online med terminaler på alle vores sprøjtestøbemaskiner via trådløs kommunikation. Terminalerne registrerer automatisk maskinernes produktions- og stoptid samt årsager. Tilsammen sætter det os i stand til løbende at være præcist opdateret om planlægning, produktion og driftsperformance.

dansk / english